Vissza

Az Általános Iskola fejlődése

Szerkesztve: 2018 November 06

Az egyház pedagógiai és kulturális munkája

Közmondású, hogy a múlt század második felében Eötvös terve alapján bevezették az általános tankötelezettséget. Mivel pénz nem volt, állami iskolákat így nem építettek, s az iskolák 90 %-a ténylegesen egyházi tulajdonban voltak községünkben a református és a római katolikus egyház kezében volt az egy-egy tanterem, ill. egy-egy tanerős iskola. Az iskolai oktatás településünkön az 1600-as években kezdődött, erről írásos dokumentum van.

Első tanítója az iskolának Losonczi János iskolamester volt. 1760-ig tanított Demeter János, Rózsa János nevű tanító 1894-ig oktatott.

Az „Oskola-Classist-t” 1755-ben építették. Az épület később annyira rossz lett, hogy renoválták. A volt református iskolát, mely egyben a község kultúrterme volt 1813-ban építették fel. 1878. július 15-i tűzvész elpusztította, majd újraépítették. 1909-1949-ig Harsányi János művészi orgona előadása 4 évtizedes munkája. Feljegyzések szerint iskola felügyelők, „körlátogató urak” rendszeresen látogatták az iskolát, minden alkalommal megjegyzéseket hagytak az iskolakönyvben. A római katolikus egyház kutatások alapján annyit sikerült megtudni 1910-ben már volt katolikus iskola, ahol Blicha István kántortanító tanított 1926-ig. Két évig Loránt Miklós és 1928-1944-ig Vancsó Gyula oktatta a gyerekeket. A tanítás egy 4×5 m2-es helyiségben folyt. Említésre méltó mindkét iskola tanítói zeneszerető emberek voltak. Rózsa János református férfikórust alakított, mely 1950-ben Harsányi János halálával szűnt meg. A katolikus egyház részéről Vancsó Gyula tanító alapította meg az egyházi kórust 19 taggal, mely 1944-ben szűnt meg. A volt római katolikus iskolaépület a jelenlegi községi óvoda, 1927-ben épült.

Az egy tanerős református iskola tanítói voltak: Ditényi Lajos 1860, Árvai Károly 1867 körül Apjok Mihály 1873 körül. Papp Zsigmond 1894-től, Bálint János 1906-1909. Úgy a református, mint a katolikus iskola egy-egy tanerős volt, bár a tanulói létszám a református iskolában állandóan emelkedett.

1933/34. évi tanévben már 100 tanuló volt. Később 120-ig is emelkedett, azonban évtizedeken keresztül nem emelték a nevelő létszámot. Egy alkalommal helyeztek ide egy tanítót, de nem tudta helyét elfoglalni, mivel az egyházközség vezetősége nem volt hajlandó az álláshelyet biztosítani.

Az iskolák tanulói létszáma évről évre emelkedett. Egy-egy tankönyv 10-15 éven keresztül is használható volt. A két iskola berendezései: nevelői asztal, padok, szekrények, siralmas állapotban voltak. Szemléltető eszközök csak mutatóban voltak. 1939-ben valósult meg a 8. osztályos népiskola, de ez nem sok változást hozott. Az 1948. június 16-án történt államosítás felfrissülést hozott, mert a két iskola összevonásával részben osztottá alakult, egy alsó és egy felső tagozati csoportra. Az 1949/50 és az 1950/51-es tanévben már 3 tanulócsoport volt, 120 illetve 18 tanulóval. A tanulók és az osztálycsoportok száma a Vegyiművek és egyben a lakótelep felépítése során rohamosan emelkedett. Tehát a régi 2 tanterem már nem volt elég a tanulók befogadására. Az 1952/53. tanévtől kezdve a lakótelepen tervbe vett új iskola felépítéséig a vegyiművek vezetősége átmenetileg a gyárkapu melletti felvonulási épületekben biztosította a tantermeket egyben a belső berendezésről, fűtésről, világításról és a tanulók oda és beszállításáról is gondoskodott. A nevelés korszerűsítése érdekében egy korszerű 8 tantermes tornateremmel és két nevelői lakással rendelkező épületterv készült el.

Ez azonban sajnos nem került megvalósításra, mert helyette típusterv alapján csupán egy négy tantermes iskola épült fel 1953-ban. A felépült iskola tanítás céljára való ünnepélyes átadása 1953. december 25-én volt. Az 1953. december 24-től 1954. január 20-ig tartott téli szünet alatt teljesen új berendezéssel, szemléltető eszközökkel szerelték fel az iskolát. Az első tanítási nap 1954. január 21-én volt.

1954-55. tanévtől kezdve az 1962-63-as tanév végéig Pribus László volt az iskola igazgatója. 1963-tól – 1984-ig Bartus András, 1984-től 1994-ig Polák Zoltánné, 1994-95-ös tanévben Viszneki Istvánné, 1996-tól dr. Czellár Andrásné. 2006-tól ÁMK működik igazgatója: Rusz László, az iskolát, mint intézményegységet Urbán Józsefné vezette, majd Loy Lászlóné, és jelenleg Szűcs Miklósné látja el az intézményvezetői feladatokat.

1954-ben kezdődött meg a napközi működése, – mely jelenleg is működik – négy csoporttal, 140-es létszámmal. A nagy létszám miatt összevont csoportok is vannak. Az iskola eredetileg négy tanteremre épült, de az épület befogadó képessége a csoportok növekedése miatt maximálisan betöltötte. Már mindjárt kezdetben a színpaddal ellátott előadóteremből is két tantermet kellet kialakítani a vállalat segítségével. Szétnyitható szigetelt deszkafal beépítésével. Később a szigetelés erősítésére függöny került. A hangszigetelés ezzel 40 %-os lett. A fennálló körülmény erősen zavarta a tanítást. A 14 tanulócsoport elhelyezését csak a nevelői szoba feláldozásával tudták megoldani. Úgynevezett orvosi szoba lett a nevelői szoba, de szűk volta miatt a mellette lévő kis portáshelyiség közfalát kivétetve valamivel tágasabb nevelői szobát lehetett kialakítani.

1948. szeptember 6-án alakult meg az első úttörőcsapat, melynek neve Szemere Bertalan volt, később ezt a nevet Kilián Györgyre változtatták.
A 4 tantermes iskola bővítése „B” szárny felépítésével folytatódott 1969-es tervek alapján 1972-es átadással.

A „B” épület emelet ráépítése „C” épület, ami a tornaterem valamint az „E” földszintes épület építése az 1980-as tervek alapján épültek, amit 1982. július 30-án adtak át.

Az építés során elkészült az épület központi fűtése, melyet olajkazánnal oldottak meg.

Az építéssel egy időben elkészült a bitumenes udvar is. A fa nyílászárók cseréje műanyagra 1988-ban történt, de csak az anyaépületben (A).
A meglévő központi fűtés kazáncseréje gázüzemű kazánra 1994-ben történt.
1996-ban a napközi épülete megszűnt, és a technika szertárból lett leválasztva a könyvtár helyisége.
1996. április 9-én került sor a konyha átadására, ahol a tanulók kulturáltan étkeznek.
A beázások megakadályozására, a magastetősítés 1998-as beruházás volt.
A tornaterem festése a menyezettel együtt 1999-ben valósult meg.
Az iskola homlokzatának átszínezése 2000 szeptemberében történt.
2011- ben pályázati úton hozzájutottunk 8db interaktív táblához, ill. megújult az informatika terem gépparkja is.
2013- ban ünnepeltük iskolánk fennállásának 60.évfordulóját, ahol megjelentek intézményünk volt dolgozói is.
A mindennapos testnevelés bevezetése szükségessé tette a tornatermünk függönnyel való elválasztását, ami az öltözők, mellékhelységek, zuhanyzók felújításával együtt 2018- ban valósult meg.
2018-ban indult iskolánkban a háztartási szakkör, ezért kialakításra került egy nagyon jól felszerelt szaktanterem a nagyon sikeres foglalkozások számára.
Az elmúlt években sok kedves kollégánktól is búcsút vettünk nyugdíjba vonulásuk miatt: Bonczi Józsefné, dr Czellár Andrásné, Polák Zoltánné, Viszneki Istvánné, Dányádi Béláné, Szvaratkó Viktor, Jászkai Imre, Szokolyi Piroska, Király Jánosné, Aranyi Mihályné, Kós Józsefné akiknek a munkáját ezúton is köszönjük!